Zrození štěstí z ducha kočičí tragédie

Příběhy opravdové, spalující lásky se linou lidskými dějinami jako červená nit a dojímají srdce diváků napříč generacemi. Helena a Paris, Romeo a Julie, Marylin a John, Donald a Stormy. Není tedy divu, že se takovým velkým příběhům často věnuje i svět reklamy.

Do oblasti podobné osudové náklonnosti se vrhl reklamní spot Monety Money Bank s názvem Běžný účet Tom Plus. A odvážně vstoupil za hranici, kterou by snad někteří mohli považovat za nepřekročitelnou. Skutečnou, horoucí, nefalšovanou lásku, jež vás naplní štěstím a euforií, dnes už rozhodně nemusíte dosáhnout jen s blízkou živou bytostí. Od nynějška k tomu postačí běžný účet Monety Money Bank a chytrý telefon. Už žádné odříkání. Žádná bolest. Žádné tápání v mučivé nejistotě, zdali k vám váš vyvolený či vyvolená cítí totéž, co vy k němu či k ní. Účet Tom Plus vás toho všeho zbaví a vaši náklonnost obětavě, nezištně, a především vášnivě opětuje.

Produkt Monety Money Bank ve spotu opět dorazil podpořit tradiční chundelatý kocourek. Ten, zdá se, tuze trpí tím, že si ho panička nevšímá, protože se mu, jak sám říká, zakoukala. Nezbývá mu tedy než se obrátit na zlatou rybku lapající ve skleněné baňce po dechu. Musí mu splnit tři prostá přání, aby ho panička měla ráda, jako předtím, než objevila nový účet „za nula“ Tom Plus. S Tomem totiž udržuje vášnivý vztah skrze smartphone, na jehož displej láskyplně hledí s výrazem dokonalého štěstí a vlastně od něho není schopna odtrhnout svůj rozzářený, extatický pohled.

Jak už to tak v životě chodí, kde je dokonalé štěstí a láska, je na druhé straně i smutek a zklamání. Kocourek zkrátka není schopen přelomovému bankovnímu produktu konkurovat. Ani skrze netečně civící zlatou rybku. Ani skrze hrozby, že ji sežere, pokud mu ta skromná tři přání nesplní. Hluboká kocouří tragédie tak do reklamního spotu vnáší rozměr téměř existenciální tísně umocněné bezvýchodností situace. Kocouří život se ke všemu promění v učiněné peklo, když se odhozen paničkou stane objektem nevítaného zájmu jejího syna, který kocoura surově popadne, třese s ním ve vzduchu a je jen na divákově představivosti, jak celá ta hrůza skončí. Shodí kocoura z balkónu v sedmém patře? Bude mu pálit srst letlampou? Vydloubne mu oči? Trhne zmučené zvíře mezi dveřmi?

Životní tragédie kocoura ovšem bezděčně zvýrazňuje vášnivý vztah jeho paničky k bankovnímu účtu. Teprve na základě zvířecího zoufalství si můžeme uvědomit pravou krásu opravdové lásky, již panička zažívá při pohledu na plejádu výhod jedinečného výdobytku finančního byznysu. Dalo by se dokonce říci, že se ještě nikdy v dějinách světa, kinematografie a reklamního průmyslu nestalo, aby někdo hleděl na nulu s tak láskyplným výrazem, s jakým se na ni dívá mladá a krásná žena se zuby bělejšími nežli sníh.

Zlomyslníci by se jistě mohli ošklíbat, že jedním z benefitů produktu Monety Money Bank je určitě také pár gramů kokainu. Nehledě na to, co si myslí škarohlídi, raději sledujme, jak finanční instituce odvážně prolamuje společenská tabu a předvádí ženu, jež pravou lásku nenalezla v mužském partnerovi, ani v otravném, zvířata týrajícím dítěti, ani v namyšleném kocourovi, ale ve svém mobilním telefonu a převratném bankovním produktu. Ten totiž nabízí všechno za nula a ještě jí tisíc korun připlatí, aniž by jí hrozil nějakými nájezdy exekutorů, což se matkám samoživitelkám občas stává. Toto ale není ten případ, protože matky samoživitelky nemají tak bílé a všechny zuby a protože Moneta Money Bank, stejně jako ostatní banky, s exekutory spolupracuje jen ve zcela výjimečných případech, kdy někdo neplatí své dluhy.