O něm

Zpověď masochisty, Teatr Fredry Hnězdno, Polsko
Zpověď masochisty, Teatr Fredry Hnězdno, Polsko

Roman Sikora je současný český dramatik, novinář, překladatel a pedagog. Narodil se 3. 7. 1970 v Třinci, kde se také vyučil na Středním odborném učilišti hutnickém. V 90. letech minulého století absolvoval Divadelní fakultu JAMU v Brně v oboru činoherní dramaturgie v ateliéru Studio D prof. Bořivoje Srby.

Vystřídal řadu zaměstnání, pracoval například v Třineckých železárnách nebo jako noční recepční v Městském divadle Brno. Jako divadelní kritik dále spolupracoval s Literárními a Lidovými novinami, Českým rozhlasem 3 Vltava a časopisem Svět a divadlo. Byl také šéfem kulturní rubriky internetového Deníku Referendum. Příležitostně přispíval či přispívá také do dalších médií (např. A2larm, Amatérská scéna, A2 aj.) V současné době žije v Praze.

Je autorem více než třiceti divadelních her, z nichž mnohé byly uvedeny na domácích i zahraničních scénách. Za hru Smetení Antigony obdržel v roce 1998 druhou cenu v soutěži o nejlepší českou hru Nadace Alfréda Radoka. Hra Zpověď Masochisty byla přeložena do řady cizích jazyků a uvedena v Polsku, Švýcarsku, Německu, Francii, Brazílii, Estonsku, Rusku a Itálii. V roce 2017 získal se svým textem Zámek na Loiře první cenu v soutěži TALKING ABOUT BORDERS vyhlášenou Státním divadlem v Norimberku, kde byla hra o rok později také uvedena.

Je autorem řady divadelních adaptací (Aristofanes: Lysistrata/Aiás, Národní divadlo Brno, 2014; Dostojevskij: Běsi, Národní divadlo Brno, 2017; Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka, Horácké divadlo Jihlava, 2020). Napsal také několik rozhlasových her uvedených Českým a Slovenským rozhlasem.

V roce 2016 vydalo pražské nakladatelství Brkola výbor z jeho divadelních textů pod názvem Hry: Labyrint světa a ráj biče.

Kniha byla prvním a zatím nejucelenějším průřezem dramatickou tvorbou Romana Sikory, který patří v současné době k nejkontroverznějším, ale také k nejhranějším a nejpřekládanějším českým dramatikům.

V roce 2022 vyšel výbor ze Sikorových dramatických textů pod názvem Frühstück mit Leviathan také v Německu. Vydalo ho berlínské nakladatelství Neofelis Verlag.