Společně to zvládneme!

Někdy musí jít zábavnost a krása prostě stranou. Jsou v životě společnosti i jednotlivce chvíle, kdy jde o důležitější věci. Především na to chce poukázat nový reklamní klip skupiny ČEZ a dělá to citlivě, účelně a bez pozlátek.

Některé reklamní klipy sázejí na rafinovanou obrazivost, některé se spoléhají především na upřímnost a sílu sdělení. Reprezentantem té druhé, ale nikoli méněcenné kategorie je spot energetické skupiny ČEZ s názvem Společně to zvládneme. Vsadil totiž zejména na autentičnost výpovědi a především na hodnoty, které tato společnost cílevedomě sleduje přinejmenším od časů generálního ředitele Martina Romana: lidskost, velkorysost a spokojenost koncových spotřebitelů. Za ČEZem totiž stojí léty osvědčené pracovní výsledky a vnitropodniková harmonie.

Proto není divu, že měl český energetický gigant potřebu se v době koronavirové vyjádřit ústy svých spokojených zaměstnanců také k současné kritické situaci. A samozřejmě v rouškách. Protože bez nich to dnes nejde. I když se někteří další producenti reklam snaží stále tvářit, jako by se nic nedělo, a roušky ve svých realistických obrazech ze života i nadále nebezpečně bojkotují.

Už první záběr reklamního spotu, v němž vystupují vysokozdvižná plošina, stožár s vysokým napětím a dělník ve zcela nových a čistých montérkách, nenechá nikoho na pochybách, že ČEZ se o své zaměstnance stará víc než skvěle a že něco jako montérky špinavé nebo dokonce roztrhané pracovní rukavice v této společnosti vůbec neexistují. Rozhodně to však nemá naznačit, že by jeho zaměstanci nedělali vůbec nic, u čeho by se mohli alespoň trochu ušpinit.

Je také jasné, že i v časech koronavirových jsou ČEZ a jeho pracovníci doslova v první linii stejně jako zdravotníci, kteří by bez proudu z ČEZu byli úplně nahraní. Úlohu lékařů a sester ve zvládání epidemie však zdravice zaměstnance ČEZu, který solidárně kyne i dalším kolegům z první linie, nijak nesnižuje. Přeje jim totiž hodně zdaru a vyjadřuje upřímné přesvědčení, že to společně zvládneme.

To ale není zdaleka všechno. ČEZ nenabízí velkoryse jen energii českému zdravotnictví, ale mnohem, mnohem víc.

V další upřímné výpovědi nám jedna zaměstnankyně soustředěným a radostným hlasem oznamuje, že snížili koncové ceny stávajícím i novým zákazníkům. Z velínu jedné elektráren k nám promluví opravdový odborník, který právě na řídícím pultu nezmáčkl ani jedno tlačítko, že dělají, a tedy i on sám dělá, vše pro to, aby byl v naší zemi dostatek elektřiny.

V následujícím záběru se ale již přeneseme do callcentra ČEZU, tedy do místa, kde se takřka píší dějiny. Tamní zaměstnanci dělají pro spokojenost zákazníků maximum, protože se jim klienti„stále dovolají“ a v callcentru v rámci odběrů energie pomáhají i s trasováním koronaviru. Spontánně nám to sděluje mladá půvabná žena, samozřejmě v roušce, ale s výrazně nalíčenými řasami a hlubokým dekoltem, až se jeden diví, že ji zejména starší pánové nevolají na linku častěji, přinejmenším s nabídkou okamžitého sňatku (800 810 820).

Pak už následuje jen výpověď zdravotnického záchranáře, který ČEZu do kamery upřímně děkuje za „tuhle novou sanitku“ pomáhající v boji s epidemií, na jejímž boku se skví nápis: „Pořízeno za podpory nadace ČEZ“.

Je jistě trochu škoda, že se v klipu ke zodpovědnému přístupu společnosti ČEZ nevyjádřili i další reprezentanti jejího zásadního přínosu pro naši vlast. Třeba některý z členů někdejšího paramilitárního komanda ČEZu, bojujícího razantně proti nejrůznějším parazitům, vyžírkům a černým odběratelům. Nebo odborníci na jadernou energii, kteří by všem těm sluníčkářům a ekoteroristům rázně vysvětlili, že globální klimatická, energetická a koronavirová krize se dá zvládnout jen výstavbou dalších jaderných bloků, již významně podpoří stát z peněz daňových poplatníků, a ČEZ se pak ochotně ujme následného zpoplatňování jaderné energetické produkce. Nakonec se jistě ukáže, že ani ty české uhelné elektrárny nejsou taková tragédie, jak klimatičtí alarmisté tvrdí.

Reklamní spot je však časově striktně vymezená entita a ne vše důležité se do něj vejde. Mnoho podstatného se tak musí oželet ve prospěch celkového účinku. A ten je v případě tohoto klipu samozřejmě energeticky úsporný a úsporně bravurní.

Z celého spotu na diváka zkrátka dýchá, že na energii ČEZu se můžeme za všech okolností spolehnout. Že v případě energetického gigantu, o němž se neoprávněně tvrdí, že po léta ovládá českou politiku, nejde o nějakou lacinou snahu se za každou cenu zalíbit. ČEZ jde v tomto klipu takřka z kůží na trh a ukazuje své skutečné zaměstnance a jejich vřelý vztah k zaměstnavateli, který jistě není neoprávněný. Firma na dobro zaměstnanců totiž myslí, a proto se může bez obav opřít i o jejich pravdivé, upřímné, svobodné a autentické výpovědi. A nemusí si najímat profesionální nebo amatérské herce, kteří lhostejně pokukují na tabule s nejapným textem za kamerou a mechanicky ho odříkávají. ČEZ je zkrátka s námi všemi.