Hry

Jitro kouzelníků

Kdesi v tropech v Království natalském zuří občanská válka. Opět v ní zvítězí tamní tyran, král Duncan, zásluhou svých statečných vojevůdců, Macbetha a Banka. Vzbouřenci jsou zdárně zprovozeni ze světa, jenže Macbethovi se na zpáteční cestě zjeví tři čarodejnice a předpoví mu, že bude králem. Obzvlášť ráda o tom slyší jeho žena, která už Macbetha přiměje, aby vztáhl ruku na krále, jemuž až do této chvíle věrně sloužil. Podporu mu přislíbí také Vyslanec britského impéria. Ale je možné se na ni spolehnout? Koloniální říše má však s Natalem své vlastní plány. A tak až Macbethova vláda krvavě skončí, spadne britskému králi do klína a téměř dobrovolně další podmaněné panství.

Adaptace tragédie Williama Shakespeara Macbeth byla napsána v roce 2003 a premiéru měla v roce 2006 v brněnském Studiu Marta v režii Jiřího Honzírka.

Ukázka

Včera to spustili

Malé telefonní drama. Rozverné kabaretní pásmo o zcela smyšlených, leč o to nadějnějších událostech, k nimž došlo zejména v bytě nejmenovaného disidenta a na telefonních linkách v předvečer 17. listopadu 1989. Něco se prostě děje, telefony vyzvánějí, nikdo neví, co je Sekce 13, na Ústředním výboru se už pálí nějaké dokumenty a kdo ví, jestli někdo nebude najednou třeba i prezident. Hra byla napsána v roce 2003 a nikdy nebyla uvedena.

Celá hra

Opory společnosti

Komedie o přechodu. Životní osudy mimořádně “neatraktivní” a ke všemu ještě zmrzačené Henrietty, která se i na přelomu dvou epoch za každou cenu snaží udržet si optimistický postoj k životu. Naštěstí se šťastně zamiluje a její vyvolený, nejdříve zavrženíhodný disident, posléze spásonosný ministr, jí pomůže přečkat dokonce i vpád divokého kapitalismu do jejího života. A tak se vše, co už vypadalo, že se belhá k trapné tragédii, nakonec v dobré obrátí a dojede k neméně trapnému happy endu. Nakonec se dostaví i premiér, velký to muž, který je navzdory očekávání, spíš menší, než větší.

Hra byla napsána v roce 2000, v roce 2001 byla scénicky čtena v pražském Divadle Na zábradlí a v roce 2002 ji vydalo nakladatelství Vetrné mlýny.

Ukázka